PRYSK

Pěší turistika

Meixnerova pohybová stezka

Meixnerova pohybová stezka

Pohybová stezka začíná u místního obecního úřadu a končí v centru Horního Prysku. Toto propojení Dolního a Horního Prysku bylo obcí Prysk projektováno jako přirozená spojnice obou částí obce mimo silnici a především také jako prostor pro trávení volného času a turistické centrum. Stezka byla pojmenována podle významného místního znalce, učitele a kronikáře Franze Meixnera, působícího v obci do počátku druhé světové války.

Fuchsova papírenská stezka

Fuchsova papírenská stezka

V roce 2014 byla vybudována stezka pro pěší, která mimo silnice a hlavní komunikace propojila Prysk s Českou Kamenicí. Jedná se o obnovu původní hojně používané komunikace, která kvůli provozu papírny v České Kamenici zanikla. Stezka slouží jak místním občanům jako nejrychlejší spojnice se sousedním městem, tak turistům jako ideální komunikace na kolo a výlety. Úklid stezky je zajišťován brigádnickou činností občanů obce.

Riedlův turistický okruh - modré značení KČT

Riedlův okruh kolem Prysku

Vyznačený okruh je připraven v délce cca 8 km ve své základní - tedy nejdelší podobě, bez odboček. V terénu je označen červeno - bílými, kulatými značkami. Na místech odboček k zajímavým místům jsou připraveny na okruhu stručné popisky toho, co lze na místě po odbočení vidět. V roce 2017 byl Riedlův turistický okruh zařazen do oficiálních tras Klubu českých turistů. Modrá značka už lemuje celou trasu a je doplněna rozcestníky se šipkami.