PRYSK

Fuchsova papírenská stezka

Fuchsova papírenská stezka

V roce 2014 byla vybudována stezka pro pěší, která mimo silnice a hlavní komunikace propojila Prysk s Českou Kamenicí.

Jedná se o obnovu původní hojně používané komunikace, která kvůli provozu papírny v České Kamenici zanikla. Stezka slouží jak místním občanům jako nejrychlejší spojnice se sousedním městem, tak turistům jako ideální komunikace na kolo a výlety. Úklid stezky je zajišťován brigádnickou činností občanů obce.

V návaznosti na historické kontexty jsme stezku nazvali po bývalém majiteli papírny a celého areálu Fuchsova papírenská stezka. Po dohodě se zástupci papírny bylo nainstalováno provizorní oplocení a zároveň otevřena brána u Hrnčířského kamene, tak aby byl umožněn průchod osob a průjezd cyklistů.

Na stezce byly následně umístěny navigační cedulky ve stejném stylu, jako jsou ty na Riedlově okruhu v Prysku. Tyto ukazatele ještě pro jistotu doplnilo provizorní zelené značení, tak aby na stezce opravdu nikdo nemohl zabloudit.

Obnova stezky probíhala ve spolupráci obce Prysk a města Česká Kamenice, a to především svépomocí a brigádnickou činností.

Stezka je součástí projektu obce Prysk s názvem Přijďte k nám přes kopec. Obec chce obnovou Fuchsovy stezky, Riedlova okruhu a s využitím značení KČT přivést do Prysku nejen nové návštěvníky, ale především obyvatele sousedního Kamenického Šenova, České Kamenice a Kytlic.