PRYSK

Meixnerova pohybová stezka

Meixnerova pohybová stezka

Pohybová stezka začíná u místního obecního úřadu a končí v centru Horního Prysku. Toto propojení Dolního a Horního Prysku bylo obcí Prysk projektováno jako přirozená spojnice obou částí obce mimo silnici a především také jako prostor pro trávení volného času a turistické centrum.

Stezka byla pojmenována podle významného místního znalce, učitele a kronikáře Franze Meixnera, působícího v obci do počátku druhé světové války.

Kromě výsadby ovocných dřevin, instalace laviček, úprav odpočinkových míst, cvičebních a herních prvků, přechodu bažiny, zpřístupnění skalních oblastí a dalších atrakcí byla v rámci projektu obnovena vyhlídková místa, a to včetně výstavby historických altánů.

Veškeré prvky a stavby na trase jsou vyrobeny v jednotném stylu a zapadají do krajinného rázu obce. Originální ukazatele a směrovníky jsou výsledkem mistrovské řezbářské práce místního rodáka pana Petra Jelínka a dotváří celkový ráz stezky.

Výsadba původních ovocných dřevin je rozdělena do dvou částí. Na začátku u Pryského potoka jsou v aleji u cesty vysazeny odrůdy švestek na podnoži mirobalan odolávající vlhkosti a jedna trešeň. V druhém sadu je vysazena kombinace hrušní, třešní, jabloní a jeřábu.

Postupem času bude stezka doplněna o krátký bežecký okruh a místní cyklistické chodníčky pro vyznavače jízdy v težkém terénu mimo cesty a komunikace.


Veškerá činnost prováděná na pohybové stezce probíhá na vlastní nebezpečí a věcí rodičů nebo doprovodu nezletilých dětí je poučit je o možných nebezpečích. Za úrazy související s užíváním stezky (hriště) nenese provozovatel zodpovědnost.


Délka trasy: 
2,5 km