PRYSK

Příležitosti k lezení

Střední vrch

Lezecká oblast Střední vrch

Střední vrch leží asi 1 km severovýchodně od Dolního Prysku. Z jeho vrcholu vyčnívá výrazný skalní suk, podle něhož se vrch někdy lidově nazýval Hranáč nebo Skála. Strmé rozeklané skalní stěny jsou často tvořené čedičovými sloupy, svahy pod nimi pokrývají částečně zarostlá suťová pole, na nichž se vyskytovaly vzácné druhy mechů a kapradin.

Sloní věž

Sloní masiv

Sloní masiv je polověž přístupná z pohybové stezky Pryskem. 1. Stará cesta I. Náhorní hranou na temeno. 2. Pravá údolní spára IV. Tomáš Konečný Pravou, vpravo ubíhající spárou na temeno. 3. Chobotnatec VIII. Zdeněk Vostřel, Jan Sviták 2014 Úzkým pilířem v údolní stěně přes 2 kruky ke slaňovacímu BH. 4. Levá údolní spára IV. Tomáš Konečný Levou údolní spárou na temeno. 5. Sklerotický Bimbo VII. Zdeněk Vostřel x Jan Sviták 2014 Stěnou vpravo od kouta přes 2 kruhy ke slaňovacímu BH.