PRYSK

Lezecká oblast Střední vrch

Střední vrch

Střední vrch leží asi 1 km severovýchodně od Dolního Prysku. Z jeho vrcholu vyčnívá výrazný skalní suk, podle něhož se vrch někdy lidově nazýval Hranáč nebo Skála. Strmé rozeklané skalní stěny jsou často tvořené čedičovými sloupy, svahy pod nimi pokrývají částečně zarostlá suťová pole, na nichž se vyskytovaly vzácné druhy mechů a kapradin.
Vrchol je přístupný od západu strmou pěšinkou, kterou již v roce 1896 upravili členové Horského spolku z Horního Prysku. V roce 1914 sem byl navíc přemístěn turistický přístřešek z Větrného vrchu u Kunratic, po kterém však již nezůstaly žádné stopy.

Z vrcholu Středního vrchu jsou krásné výhledy do okolí.

V současné době působí na Středním vrchu horolezecký oddíl SKAL PRYSK.

V roce 2010 byly členy oddílu SKAL Prysk za pomoci některých členů HK Varnsdorf a HK Jiskra Nový Bor očištěny a částečně zbaveny dřevin vrcholové partie Středního vrchu a postupně začaly vznikat první cesty.
V počáteční fázi vzniklo v oblasti 30 cest, které jsou rozděleny do pěti menších sektorů především v JZ části vrcholu (v oblasti by měly vzniknout i další cesty v SZ části).
Obtížnost cest se pohybuje od II. do VIII. stupně lezecké obtížnosti podle UIAA. Cesty byly zajištěny poměrně spoře, aby byl dodržen spíše horský charakter lezení. Kvalitní „štandy“ však na vrcholech nechybí.

Skály jsou místy lámavé a porostlé mechy a lišejníky, díky vysoké poloze skála, ale po dešti velice brzy osychá. Jedná se o oblast spíše místního významu, ale lezení je tu dost na celý den a pro méně výkonné lezce možná i víkend. V oblasti je možno používat magnezium, ale díky charakteru cest a vlastnostem místního „materiálu“ ho tu ani většinou není třeba.
Lezení na Středním vrchu nabízí pohyb v krásné přírodě a především úžasné výhledy do širokého okolí.

U paty vrcholového kamenného pole se nachází menší přístřešek a převis, kde je možno i přespat.
Samozřejmostí je nutnost dodržování pořádku a odvoz odpadků.