PRYSK

Sloní masiv

Sloní věž

Sloní masiv je polověž přístupná z pohybové stezky Pryskem.

1. Stará cesta I.
Náhorní hranou na temeno.

2. Pravá údolní spára IV. Tomáš Konečný
Pravou, vpravo ubíhající spárou na temeno.

3. Chobotnatec VIII. Zdeněk Vostřel, Jan Sviták 2014
Úzkým pilířem v údolní stěně přes 2 kruky ke slaňovacímu BH.

4. Levá údolní spára IV. Tomáš Konečný
Levou údolní spárou na temeno.

5. Sklerotický Bimbo VII. Zdeněk Vostřel x Jan Sviták 2014
Stěnou vpravo od kouta přes 2 kruhy ke slaňovacímu BH.

6. Drbání za uchem VII. Zdeněk Vostřel, Jan Sviták 2014
V levé části stěny sokolíkem přes 2 kruhy ke slaňovacímu kruhu.

7. Projekt

8. Slon v porcelánu V. Zdeněk Vostřel, Jan Sviták 2014
Položenou stěnou přes kruh na temeno.

9. Náhorní komíny I.
Systémem komínů na temeno.