PRYSK

Riedlův okruh kolem Prysku

Riedlův turistický okruh - modré značení KČT

Vyznačený okruh je připraven v délce cca 8 km ve své základní - tedy nejdelší podobě, bez odboček. V terénu je označen červeno - bílými, kulatými značkami. Na místech odboček k zajímavým místům jsou připraveny na okruhu stručné popisky toho, co lze na místě po odbočení vidět.
V roce 2017 byl Riedlův turistický okruh zařazen do oficiálních tras Klubu českých turistů. Modrá značka už lemuje celou trasu a je doplněna rozcestníky se šipkami.

V bodě označeném číslem (9) "U Rybníčku" lze okruh zkrátit, sejít na silnici a po ní se vrátit k výchozímu bodu u obecního úřadu, nebo dojít kamkoliv podle uvážení - zkrácený okruh je dlouhý asi 6,5 km. Všechny možné odbočky jsou vyznačeny a je jen na Vás, kterou z variant si vyberete.

Samotný okruh je označen od obecního úřadu v Prysku (1), a vede ke hřbitovu v Dolním Prysku, kolem hřbitova pokračuje po písčité cestě k první odbočce na hřeben s romantickými, pískovcovými, skalními útvary (2). V tomto místě je vyhlídka nabízející pohled na celou střední část Prysku. Po úzkém hřebeni nad skalními útvary se cesta mírně rozšiřuje a dovede Vás až na výraznou křižovatku "U křížku" (3). Zde se k okruhu připojuje cesta od penzionu "Tavba".

Cesta pokračuje doleva od křížku souběžně se zrušenou železniční tratí, posléze se přiblíží těsně k ní a zde v bodě (4) lze odbočit na Lipový vrch s krásnými rozhledy na Prysk, k Polevsku, Kytlici, Jedlové, Studenci, ale i k Zámeckému vrchu nad Českou Kamenicí a Jetřichovickým stěnám. Doprava pak lze odbočit přes zrušenou železniční trať směrem na Prácheň k chráněnému přírodnímu výtvoru Panská skála (Varhany), případně na Šenovský vrch.

Cesta okruhu záhy klesá a poněkud ponurým údolíčkem Vás zavede na křižovatku v Horním Prysku (5), odkud lze po silnici dojít opět na Prácheň a k Panské skále a opačným směrem (směr okruhu) na Polevský vrch a Polevsko. V tomto místě Vás šipky navedou ke koupališti, Kostelu sv. Petra a Pavla, ale i k občerstvení "U ševce" či na obecním kiosku u požární nádrže.

Okruh pokračuje obcí směrem ke kostelu, před kostelem (6) odbočuje společně se žlutou značkou klubu českých turistů vzhůru směrem k Ovčáckému vrchu, aby za pastvinami (7), po nádherných výhledech do okolí, stále společně se zelenou zabočil doleva a cca po 300 metrech (8) se od ní odpojil ostře doleva.

Cesta pokračuje strmě dolů, až ke krmelci a následně na křižovatku "U Rybníčku" (9), kde se lze vrátit na silnici a zkrátit okruh. Okruh, ale pokračuje dále po zpevněné cestě doprava vzhůru podél pastvin na jejichž konci (10), lze odbočit doleva a vyjít po strmé, kamenité serpentině na Střední vrch, odkud jsou úchvatné vyhlídky jak na Prysk, Kamenický Šenov, Českou Kamenici a jejich okolí, tak na Jetřichovické stěny, Kytlice, Jedlovou a Většinu Lužických hor vůbec.

Z vrcholu se vrátíte nejlépe stejnou cestou. Okruh pokračuje po zpevněné cestě k odbočce na Herdstein (11), skálu dnes zarostlou a obtížně přístupnou, kde bývalo výletní místo s "občerstvovnou" - dnes sloužící jako soukromá chalupa. Okruh nás zavede na křižovatku pod Břidličným vrchem (12). Toto tajuplné místo Vám nabízí hned několik možností. Je možno sejít prudkým údolím po stezce k železniční trati a silnici do České Kamenice a Kytlic a dále na znělcový skalní ostroh se zříceninou - Pustý zámek (Freedewald).

Další variantou je vydat se po okruhu okolo Břidličného vrchu s možností výstupu na vrchol a krásnými výhledy na Prysk - Vesničku. Hlavní trasa okruhu vede doleva - dolů okolo Riedlovy jeskyně - na silnici v Prysku k penzionu "Albena" (13). Okruh pokračuje po silnici doleva zpět k obecnímu úřadu. Je možno odbočit přes mostek (14) doprava, vystoupat na hřeben nad koupalištěm v Kamenickém Šenově, sejít kolem koupaliště k silnici a po ní se ostře doleva vrátit na začátek okruhu.

Náročným turistům lze doporučit, aby po vystoupání cesty odbočili doleva po cestičce, která vede k pastvinám, dál po jejím pravém (západním) okraji, přejít na hřeben tohoto kopce a za jeho vrcholem se dopracovat na pěšinku vedoucí kolem nově zrestaurovaných kapliček v pískovcových skalách a po pěšince pak klesat - v samém závěru kousek strmě okolo pramene a dál, jak již bylo výše popsáno.

Přejeme příjemnou cestu a krásné zážitky.

Délka trasy: 
8,0 km
Lipový vrch
socha Jana Nepomuckého
kostel sv. Petra a Pavla
Břidličný vrch
Pustý zámek
Riedlova jeskyně