PRYSK

Recese

Střední vrch s hradem

Na kopci je (byl) hrad

Všechny geniální nápady (alespoň v naší obci) se rodí u piva. Nejinak tomu bylo i u myšlenky vybudovat na Středním vrchu opravdový a ze všech stran viditelný hrad jako dominantu naší překrásné obce. Zdeněk Blažejovský se mnou tento nápad rozebíral již po mnoho let, ale doposud jsme nedali dohromady dostatek morálních a fyzických sil k jeho uskutečnění. Na počátku června jsme opět o tomto nápadu diskutovali ve spojení se svěcením kostela a snahou o ohromení především moravských a německých návštěvníků obce.