PRYSK

Na kopci je (byl) hrad

Střední vrch s hradem

Všechny geniální nápady (alespoň v naší obci) se rodí u piva. Nejinak tomu bylo i u myšlenky vybudovat na Středním vrchu opravdový a ze všech stran viditelný hrad jako dominantu naší překrásné obce. Zdeněk Blažejovský se mnou tento nápad rozebíral již po mnoho let, ale doposud jsme nedali dohromady dostatek morálních a fyzických sil k jeho uskutečnění. Na počátku června jsme opět o tomto nápadu diskutovali ve spojení se svěcením kostela a snahou o ohromení především moravských a německých návštěvníků obce. To se dalo dohromady s potřebou vytvořit školní práci u Radka Timofteje a v průsečíku těchto záměrů padlo konečné rozhodnutí. Nebyl čas lámat si hlavu a byl vydán povel k útoku. Sobota 7.6.2014 byla oním dnem „D“. Ovšem na rozdíl od Normandie s poněkud lepším plánováním a menšími oběťmi na životech.

V sobotu panovalo velmi teplé počasí a od brzkých ranních hodin vrcholily horečné přípravy. Před budovou OÚ se sešla zhruba patnáctka silných a nepříliš inteligentních jedinců, kteří měli pro tento památný den jediný cíl. Dostat na vrchol dominanty naší obce skákací hrad, nafouknout jej a pokud možno se při této činnosti nezranit. Variant cesty na vrchol bylo povícero. Hned zkraje bylo zamítnuto vytažení hradu na vozíku Husqvarna pomocí navijáku. I druhá varianta s navijákem a vlekem selhala, a tak došlo na nejhorší. Hrad byl sbalen do dlouhé role a za mohutného řevu, který byl údajně slyšet až v Horní Kamenici, vláčen všemi přítomnými k vrcholu. Po neuvěřitelně dlouhých patnácti! minutách byl hrad na vrcholu. Krátce před dvanáctou hodinou byl vydán povel k nafouknutí. Naštěstí se nenaplnily prognózy o nedostatečné velikosti vrcholové plošiny a po pár minutách se na vrcholu Střeďáku tyčil hrad v celé své kráse. Téměř vzápětí se rozezvučely telefony s množstvím dotazů, cože nám to na kopci vyrostlo, který chudý duchem to vymyslel a podobně. V průběhu dne se pak na vrcholu vystřídaly desítky vykulených návštěvníků a určitě se potvrdilo, že bylo dobře náš projekt uchovat v tajnosti. To překvapení a údiv stály určitě za to.