PRYSK

Tajemné bouřkové kuličky

Bouřkové kuličky

Podle pověsti šel jednou jeden žebrák prosit bohatého sedláka o trochu hrachu, který mu rostl na poli. Lakomý sedlák však žebráka bez lítosti vyhnal a ten jeho pole proklel. Druhý den se hrách na poli proměnil v kámen.

Bouřkové kuličky jsou známé také pod názvem šamanské kameny či marsovské nebo navajské kuličky. Podle mystiků jsou to kameny párové, dělí se na mužské (hrubé) a ženské (hladké), které dokáží zajistit volné proudění pozitivní energie a odstranit všechny bloky v těle. Jsou prý vhodné i pro meditaci.

Bouřkové kuličky jsou kulovité konkrece tvořené silně proželezněným pískovcem. Bouřkové se jim říká proto, že se často nacházejí po bouřích, kdy je silný déšť vyplaví z okolní půdy. K vidění ale mohou být i přímo ve skalních výchozech.
Z geologického hlediska mají tyto kuličky zvláštní strukturu. Nejsou z jednoho kusu, mají několik vrstev, přičemž uvnitř jsou duté nebo vyplněny jemným pískem. Obsahují hlavně minerály železa – limonit, goethit a hematit, přičemž železité minerály tvoří pouze vrchní vrstvu kuliček.
Jsou známy zatím jen ze dvou míst na světě: z národního parku Escalante v Utahu a z Českolipska. Podobné kameny objevily v roce 2004 také sondy Opportunity a Spirit na planetě Mars. Od té doby začal v Utahu i v Česku výzkum pozemských kamenů, jehož cílem bylo získat co nejvíce informací o podobných kamenech na Marsu.