PRYSK

Hana Stuchlíková

Jsem pracovnicí v sociálních službách DOZP v Kytlicích. Zde jsem měla možnost seznámit se s různými výtvarnými technikami (keramika, košíkářství, plstění, batika…). Nejbližší je mi však košíkářství a pletení. Jako člověk jsem otevřená druhé kultuře.